Klachtenregeling
Hier kunt u de klachtenregeling van onze stichting vinden. In deze regeling kunt u lezen hoe wij met klachten om willen gaan. Hoe de procedures zijn en welke personen erbij zijn betrokken.
Klik hier om het document te downloaden.


Vertrouwenspersonen
Vanuit het team is dit Leonie Koek (l.koek@mijnplein.nl )
Vanuit de ouders is dit Lous Korstee (0570-769001 of 06-52214811)


mijnplein kent drie bovenschoolse vertrouwenspersonen. Dat zijn:

Als u in contact wilt komen met een van deze vertrouwenspersonen dan kunt u een mail sturen naar ons bestuurskantoor. Het mailadres is contact@mijnplein.nl. Wilt u in uw mailbericht laten weten hoe men u kan bereiken? Een inhoudelijke toelichting op uw verzoek is niet nodig. Wij sturen uw bericht door naar de vertrouwenspersonen, waarna een van hen contact met u zal opnemen.

Het schoolplan
Elke vier jaar schrijft de school een nieuw schoolplan, waarin zij beschrijft waar zij de komende vier jaar mee aan de slag gaat, welke verander- en verbeterpunten aan de orde komen.
Hier kunt u het volledige schoolplan downloaden.
We hebben ook een korte ouderversie geschreven, waarin we geprobeerd hebben de kern kort en krachtig neer te zetten. Dit hebben we gedaan in de vorm van een flyer, die u hier kunt downloaden.

Jaarlijks wordt er naar aanleiding van het vierjarenschoolplan als bijlage een jaarplan geschreven. Bovendien vindt u informatie over kengetallen, opbrengsten en het jaarverlag in onderstaande bijlagen.
bijlage 1: jaarplan 2016-2017
bijlage 2: kengetallen 2015-2016
bijlage 3: opbrengsten en analyses 2015-2016
bijlage 4: jaarverslag 2015-2016