AVG


AVG staat voor algemene verordening gegevensbescherming. Voor mijnplein - de stichting waaronder onze school valt - is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. mijnplein spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van persoonsgegevens, zoals naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze mijnplein uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.