Missie, visie en route

08 oktober 2017

"Vol vertrouwen samen groeien!"
Op de Gerardus Majella werken we vanuit vertrouwen en met enthousiasme aan kwalitatief goed onderwijs. We ontdekken en onderzoeken samen de wereld om ons heen.
- Kleinschalige school met een goede sfeer
- Aandacht voor elkaar
- Middelpunt van het dorp met de wereld om ons heen

Missie

Op de Gerardus Majella werken we vanuit vertrouwen en met enthousiasme aan kwalitatief goed onderwijs. (Persoonlijke) groei staat centraal.

Visie

Op onze kleinschalige school ontdekken en onderzoeken we gezamenlijk de wereld om ons heen. We willen bereiken dat kinderen:

- Met (zelf)vertrouwen de wereld instappen: vertrouwen op het eigen kunnen, denken en voelen. Je mag zijn wie je bent en trots zijn op jezelf.
- Talenten en kwaliteiten benutten en ontwikkelen.
- Respect hebben voor de medemens & omgeving.
- Zelfredzaam zijn: ze weten problemen op te lossen, kunnen zichzelf redden, weten de juiste informatie te vinden en kunnen plannen.
- Verantwoordelijkheid nemen naar zichzelf en anderen.
- Leren samenwerken.
- Nieuwsgierig zijn en met een open blik de wereld instappen.
- Een stevige basis m.b.t. lezen, taal en rekenen ontwikkelen.
- Zich de school herinneren als een plek waar ze zich veilig voelden, een warme tijd hadden en waar ze veel plezier beleefden.

Kenmerkend voor onze school

- Welkom
- Vooruitstrevend
- Persoonlijke groei
- Samenwerken
- Kennis en kunde

De Kanjertraining ondersteunt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.