Het samenstellen van de groepen

20 juni 2017

Bij het samenstellen van de groepen  zullen wij ons steeds meer richten op bouwen (onder-, midden- en bovenbouw) dan op afzonderlijke groepen.
Hierbij wordt veel groeps-doorbrekend gewerkt. (thema's, creatieve vakken, begrijpend lezen enz.)
We proberen tegemoet te komen aan de instructiebehoefte van elk kind (of een groepje kinderen). We kunnen dit realiseren door extra leerkracht en onderwijsassistent in te zetten en les te geven op leerlijnen.
Naast de basisstof bieden we extra oefenstof aan voor zowel de kinderen, die extra oefening nodig hebben, als voor de kinderen die wat meer aankunnen. Dit vraagt van de kinderen een goede leer- en werkhouding.
Zelfstandigheid, zelfsturing en (zelf)verantwoordelijkheid van kinderen vinden wij dan ook zeer belangrijk.
De grootte en de verdeling van de groepen wordt bepaald door het aantal leerlingen.  
In hoofdstuk 6 vindt u de groepsverdeling en groepsbezetting van dit schooljaar.