Het leerlingvolgsysteem

10 oktober 2017
Op school proberen we de kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te volgen.
Bij de peuters (vanaf schooljaar 16-17) en de kleuters maken we hiervoor gebruik van pravoo. Dit is een leerlingvolgsysteem waarbij door middel van observaties en waarnemingen de kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling.
Vanaf groep 3 maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van cito. Maar ook door middel van observatie en methode-gebonden toetsen wordt de cognitieve ontwikkeling van kinderen vastgelegd.
Deze gegevens noteert de leerkracht in het leerlingvolgsysteem. Tevens worden groepsresultaten verzameld. Deze resultaten worden in het team besproken.
Daarnaast wordt twee keer per jaar, het sociaal-emotionele welbevinden via het kanjervolgsysteem in kaart gebracht. Ook wordt één keer per jaar de sociale veiligheid op onze school in kaart gebracht door in de groepen 5 t/m 8 bij alle kinderen een hiervoor goedgekeurde vragenlijst te laten invullen. Op deze manier bewaken we de opbrengsten van ons onderwijs en signaleren we kinderen met ontwikkelings- of sociaal-emotionele problemen. 

Tot slot sluiten de kinderen in groep 8 af met een eindtoets. Bij ons op school maken we daarvoor sinds schooljaar 2017-2018 gebruik van de IEP-eindtoets.