Naar het voortgezet onderwijs

10 oktober 2017

Vanaf groep 7-8 worden de kinderen voorbereid op het feit dat zij onze school gaan verlaten en op een school voor voortgezet onderwijs zullen komen.

Eind groep 7 is er een gesprek waarin we alvast vooruitblikken op het voortgezet onderwijs. Rond de herfstvakantie in groep 8 begint de voorlichting d.m.v. folders van het ministerie van onderwijs. Zij hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen hen daarbij te helpen.
Gedurende het schooljaar worden de volgende stappen ondernomen:
• een oriëntatie om enig inzicht te geven welke opleiding nodig is voor welk beroep
• een oriëntatie op de structuur van het voortgezet onderwijs
• een oriëntatie van ouders en kinderen middels "open dagen", om hen nader kennis te laten maken met scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving
• een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de schoolkeuze, zoals:
- capaciteiten en interesses
- motivatie en doorzettingsvermogen van het kind
- het toelatingsbeleid van het voortgezet onderwijs
• het maken van de eindtoets
 
In november vinden in groep 8 gesprekken plaats over de mogelijkheden en verwachtingen van de kinderen (en de ouders) en school.
In februari houden we de gesprekken over de vorderingen van uw kind en het advies voor het voortgezet onderwijs zal voor 1 maart worden gegeven.
Vanaf schooljaar 2023-2024 maken de kinderen de doorstroomtoets. Indien de doorstroomtoets een hoger resultaat geeft dan verwacht, wordt het advies heroverwogen. Dit gebeurt samen met de ouders.
Wanneer het resultaat van de eindtoets minder goed is dan verwacht, mag het advies niet meer worden aangepast. Wanneer de uitslag binnen is, zullen we deze aan u bekend maken. We gaan er van uit dat ons advies weloverwogen is en daarom zal heroverweging en aanpassing hoogstwaarschijnlijk niet of nauwelijks aan de orde zijn.

Voor die tijd vindt uiteraard overleg plaats tussen de groepsleerkracht, de ouders en het kind. Dit gebeurt onder meer aan de hand van het door de groepsleerkracht opgestelde "rapportage- en adviesformulier". Dit advies omvat tevens een uitvoerige toelichting betreffende werkwijze, gedragingen en vorderingen van het kind.
De aanmelding van de kinderen voor scholen voor voortgezet onderwijs vindt plaats via onze basisschool. Als de ouders het inschrijfformulier voor een bepaalde school voor voortgezet onderwijs (via onze school) hebben ingezonden, wordt een afschrift van het "rapportage- en adviesformulier" naar de plaatsingscommissie gestuurd.
Toelating op scholen voor voortgezet onderwijs vindt in principe plaats wanneer het advies van de basisschool positief is.
Bij verschil van mening tussen de ouders en de basisschool en/of de school voor voortgezet onderwijs vindt nader overleg plaats tussen ouders en de betrokken VO school.

Op de site scholenopdekaart.nl zijn de resultaten van de doorstroomtoets te vinden evenals de gegeven adviezen en het niveau na drie jaren voortgezet onderwijs.