Het schoolplan
Elke vier jaar schrijft de school een nieuw schoolplan, waarin zij beschrijft waar zij de komende vier jaar mee aan de slag gaat, welke verander- en verbeterpunten aan de orde komen.
Hier kunt u het volledige schoolplan downloaden.
We hebben ook een korte ouderversie geschreven, waarin we geprobeerd hebben de kern kort en krachtig neer te zetten. Dit hebben we gedaan in de vorm van een flyer, die u hier kunt downloaden.

Jaarlijks wordt er naar aanleiding van het vierjarenschoolplan als bijlage een jaarplan geschreven. Bovendien vindt u informatie over kengetallen, opbrengsten en het jaarverlag in onderstaande bijlagen.
bijlage 1: jaarplan 2016-2017
bijlage 2: kengetallen 2015-2016
bijlage 3: opbrengsten en analyses 2015-2016
bijlage 4: jaarverslag 2015-2016