Academische school
Het academische traject is een samenwerking van onze school met de Katholieke Pabo Zwolle(KPZ). Dat betekent dat we studenten van de KPZ op onze school ontvangen als stagiair(e). Tot nu toe niets nieuws. Een aantal jaar geleden zijn we al opleidingsschool geworden en dat betekende een intensieve samenwerking met de KPZ en minimaal vier studenten die als stagiair(e) op onze school actief waren. Echter het academische traject gaat op het gebied van onderzoek verder dan dat we als opleidingsschool deden.
Een academische school doet ieder jaar onderzoek naar onderwijsverbetering. Dit onderzoek is volledig op wetenschappelijke literatuur gebaseerd. Als school dragen wij een thema aan waar binnen wij tegen een probleem aan lopen of waar we verwachten meer uit te kunnen halen. Vervolgens gaat de academische student in samenwerking met de onderzoeksgroep aan de slag met een klein deel van dit onderwerp. Ze onderzoeken de huidige situatie, stellen een onderzoeksvraag op en proberen op basis van theorie een verandering in gang te zetten. De onderzoeksgroep betrekt in het proces voortdurend het team bij de stappen die ze zetten en stellen zo nodig het onderzoek bij.
De academische student is in vergelijking met onze vroegere vierdejaars studenten vaker op school aanwezig. Op woensdag werkt deze student aan het onderzoek van de school.
Zoals eerder vermeld wordt er maar een klein deel van het thema onderzocht. In de jaren die volgen wordt er voortgeborduurd op het onderzoek van het jaar ervoor, totdat het thema naar tevredenheid is afgerond. Dan wordt weer een nieuw thema gestart waar op dat moment vragen of verwachtingen bij zijn en ook daar wordt weer een meer jarentraject.
 
Het onderzoek 2016 
Het onderzoek van 2016 richt zich op ons thematisch werken en dan dit jaar het thematisch werken in de bovenbouw.
In de bovenbouw wordt thematisch gewerkt aan de hand van Topondernemers. Aan de hand van thema’s doen de kinderen kleine onderzoekjes. Onderzoekkaarten vanuit Topondernemers geven de kinderen een richting. Tot voor kort was Topondernemers volledig leidend. We willen dat de leerling meer zijn eigen nieuwsgierigheid kan gebruiken bij dit onderzoeken en als team zien we nog veel mogelijkheden om de resultaten van deze onderzoekjes naar een hoger plan te tillen. We willen graag meer diepgang creëren in dit onderzoeken.
Ondanks dat het vrij gemakkelijk lijkt om dit te realiseren, laat ze meer los en klaar ben je, is de praktijk toch een stuk weerbarstiger. We willen immers naast ruimte geven aan de nieuwsgierigheid van leerlingen ook meer diepgang in hun vragen aanbrengen.
Inmiddels is gebleken dat deze nieuwsgierigheid onder te brengen valt in een zogenaamde ‘onderzoekende houding’. Dit is slechts een klein onderdeel van de ontdekkingsreis die ons naar ons einddoel zal leiden, maar zoals gezegd we doen steeds een klein stukje.
We richten ons onderzoek dit jaar op een onderzoekende houding. Dit gaan we eerst bij leraren bekijken, omdat zij als begeleider van het proces van het onderzoeken, zelf ook moeten beschikken over deze ‘onderzoekende houding’. In de loop van de jaren zullen we ons ook richten op leerlingen en andere onderdelen van op onderzoekende wijze invulling geven aan ons thematische onderwijs.
 
Kortgezegd zijn we als academische school voortdurend op zoek naar de beste manier om uw kind/onze leerling te voorzien van het beste onderwijs.