Onderzoekend en ontwerpend leren op de Gerardus Majellaschool.
In het kader van Wetenschap & Techniek, maar ook in een breder kader van thematisch onderwijs, richten wij ons op het onderzoekend en ontwerpend leren bij ons op school.We hebben geconstateerd dat we te veel 'blijven hangen' in opzoekend leren.
Wij willen de kinderen uitdagen tot een hoger denkniveau, waarbij zij zichzelf de juiste leer- en onderzoeksvragen kunnen stellen.
Dit jaar krijgt het team scholing en coaching om de kinderen in de verschillende fasen van het onderzoekend leren de juiste begeleiding en ondersteuning te geven. De juiste vragen te leren stellen, zodat de kinderen uitgedaagd worden dieper op het onderwerp in te gaan.