De Gerardus Majellaschool is een opleidingsschool.
 
Wat houdt dit in?
 
Om als opleidingsschool te mogen functioneren bestaat er een partnerschap met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ), waar studenten worden opgeleid tot leerkracht basisonderwijs.
Bovendien werken we samen met de Landstede, waar studenten worden opgeleid tot onderwijsassistent.
 
Als opleidingsschool betrekken we minimaal vier studenten van de KPZ, van elk leerjaar één.
Ook lopen er een aantal studenten van de Landstede stage op onze school.
Deze studenten werken samen in een stageleergroep, die onder leiding van een Opleider In 
School (OIS-er) staat.
In overleg kiest de stageleergroep een onderwerp dat past bij de schoolontwikkeling en hun eigen ontwikkeling.
De vierdejaarsstudent van de Pabo volgt een WerkPlekOpleiding (WPO).
Dit betekent dat hij/zij twee dagen zelfstandig voor de groep staat en hiervoor ook verantwoordelijkheid draagt.
De WPOer is tevens een actieve deelnemer van de stageleergroep.
 
De OIS-ers  bij ons zijn juf Anita en juf Hubertien. Zij zijn verantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van de stageleergroep en hebben voor deze functie een opleiding gevolgd.
De leerkracht van de groep is de mentor van de student. Momenteel volgt een aantal leerkrachten een cursus voor mentoren, zodat zij hun student nog beter kunnen begeleiden en beoordelen.
 
Dit jaar is het onderwerp van de stageleergroep: