O U D E R R A A D


Op iedere school zijn ouders actief. Ze helpen in de les, praten mee over het beleid van de school of organiseren allerlei activiteiten.
                                                                                       

Wat doet de Ouderraad van onze school?

Doelstelling

De opzet van de ouderraad is de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen.
Op de volgende manier wordt hier inhoud aangegeven:
Hieronder de huidige bezetting van de ouderraad:  Bijeenkomsten
De ouderraad vergadert ca. 6 maal per jaar.  Bij deze vergadering is een vast teamlid aanwezig en gedeeltelijk een directielid. Onze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u iets inbrengen voor een vergadering, meld het dan even bij een van de leden.

De vergaderdata voor het schooljaar 2018/2019 zijn:

Notulen
De notulen van de vergaderingen van de ouderraad zijn voor iedereen toegankelijk. Klik hier voor de notulen van 22-05-2019.


In de koffiekamer van de school staat een kast met postlaatjes. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen d.m.v. dit postvakje.


Ouderbijdrage
Om activiteiten t.b.v. de kinderen te kunnen organiseren en daarvan de kosten te kunnen dekken, is de financiële bijdrage van elk kind nodig. Deze bijdrage is vrijwillig, maar het is natuurlijk van belang dat uw kind aan extra activiteiten kan deelnemen!
Officieel wordt het bedrag tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Tijdens de ouderinfo avonden van begin september 2017 is het bedrag vast gesteld op €17,50  en wordt geïnd via de automatische incasso.
Voor een kind dat na de kerstvakantie instroomt geldt de helft van de bijdrage.


Financieel jaarverslag:
De inkomsten en uitgaven van de OR zijn uiteraard voor iedereen inzichtelijk door middel van het financieel jaarverslag. Elk jaar worden de financien gecontroleerd ddor de kascommissie, waarna het verslag op de site te bekijken is. Klik hier voor het financieel jaarverslag..

Nog even dit:
Geef uw mening over alles wat met de ouderraad te maken heeft of waarvan u denkt dat de ouderraad er wat mee kan.
Suggesties, opmerkingen, aandachtspunten, kritiek (bij voorkeur gefundeerd), alles is welkom.


Leuke links:


- www.ouders.nl
- www.edufield.nl
- www.nu.nl