Klachtenregeling
Hier kunt u de klachtenregeling van onze stichting vinden. In deze regeling kunt u lezen hoe wij met klachten om willen gaan. Hoe de procedures zijn en welke personen erbij zijn betrokken.
Klik hier om het document te downloaden.

Vertrouwenspersonen
Vanuit het team is dit Leonie Koek (l.koek@mijnplein.nl )
Vanuit de ouders is dit Lous Korstee (06-52214811)

mijnplein kent drie bovenschoolse vertrouwenspersonen. Dat zijn: