Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
0570-531886

gerardusmajella@mijnplein.nl
www.gerardusmajella-broekland.nl

Onze school is één van de scholen, die valt onder de Stichting mijnplein.
Wij zijn een katholieke basisschool, maar alle kinderen uit Broekland en omgeving zijn welkom bij ons op school.

Onze school is opgericht in 1922. In de loop der jaren is het gebouw steeds uitgebreid en aangepast. In het schooljaar 2007 - 2008 is de laatste grote ver- en nieuwbouw gepleegd. Er zijn twee lokalen bijgekomen en dat gaf ruimte voor een grote centrale hal en een ruime personeelskamer.

Het logo is gemaakt in 1985, toen de kleuterschool en lagere school opgingen in de basisschool. Het zwarte vierkant is de school; de twee "voeten" vormen de onder- en bovenbouw. De twee figuurtjes zijn de kinderen. De onderbouwleerling stroomt in en de bovenbouwleerling stroomt uit. (de beide V-vormen).
Het logo symboliseert de opdracht van de school: Een kind begeleiden in zijn ontwikkeling naar volwassenheid.


Veel meer informatie over de school vindt u in onze digitale schoolgids.

De school is vernoemd naar Sint Gerardus Majella.


 
Gerardus Majella leefde van 1726 tot 1755 in
Zuid-Italië. De familienaam was eigenlijk Machiella, maar ze waren verhuisd naar Muro en door het plaatselijk dialect werd de naam omgevormd tot Majella. Net als zijn vader was Gerardus kleermaker.
In 1741 trad hij als huisknecht in dienst van bisschop Albini. In 1744 stierf de bisschop en keerde Gerardus terug naar Muro. Hij vestigde zich als kleermaker, maar gaf vaak kleding weg aan arme mensen of liet ze er niets of nauwelijks iets voor betalen.
Gerardus voelde zich zijn hele leven sterk aangetrokken tot God en na lang aandringen lukte het hem om in 1749 toe te treden tot de kloosterorde van de Redemptoristen (Latijn: Redemptor = Verlosser). Hij werkte zeer hard en was enorm toegewijd.
Hij ging vaak op bedeltochten in de omgeving. Tijdens die tochten verrichtte hij vele wonderen en heeft hij vele mensen bekeerd. In 1755 is hij aan de tering (tuberculose) gestorven. Tijdens zijn leven werd hij als een heilige gezien, maar het duurde tot 11 december 1904 dat paus Pius X de plechtige heiligverklaring uitsprak.

 

De achterzijde van school, met de gerealiseerde nieuwbouw en het onderbouwplein.