ROUTENAAR DE TOEKOMST

Onze missie: Klaar voor de toekomst!
Als een kind onze school verlaat hopen we dat hij/zij:
- sociale en culturele vaardigheden bezit
- goed kan samenwerken
- het vermogen heeft om problemen op te lossen
- ict-geletterd (computervaardig) is
- creatief en kritisch denkt
- goed communiceert


Kernwaarden
Met het team en in samenspraak met een ouderklankbordgroep hebben we onze kernwaarden vastgesteld:
- vertrouwen
- je mag zijn wie je bent en de ander ook
- respect voor jezelf, de ander, de omgeving, de natuur
- sociaal betrokken zijn
- er voor elkaar zijn
- het goede in de mens en de wereld zien

De kanjertraining ondersteunt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en daarmee ook onze kernwaarden.

Visie: onderzoekend en ontwerpend leren

Verwondering en nieuwsgierigheid zijn natuurlijke eigenschappen van een jong kind. Het onderzoekt en ontdekt de wereld om zich heen. Deze natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang willen we vast blijven houden en doorontwikkelen.
Wij vragen van de kinderen een actieve, onderzoekende leerhouding om hun talenten te ontwikkelen.

De missie, visie en speerpunten voor het komend jaar hebben we uitgebracht in een flyer, die u hier kunt downloaden.

De beste manier om onze school te leren kennen is uiteraard een bezoek. U bent van harte welkom.
Bel 0570-531886 voor het maken van een afspraak.