Onze school werkt samen met de openbare bibliotheek aan de leesbevorderingsaanpak de Bibliotheek op school. Wat houdt deze aanpak in?
 
Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Het doel van onze samenwerking is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van de leesbevordering op school en het stimuleren van meer lezen thuis. Ook willen we kinderen leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.
 
Boeken in de kast en een digitale zoekomgeving
Wat is er nodig om dat leesplezier op school en thuis te bevorderen? We weten uit onderzoek dat een boekencollectie in de kast en een digitale zoekomgeving de aanpak van de Bibliotheek op school versterken. Dus zorgen we samen dat:
  1. Alle leerlingen regelmatig lenen uit een inspirerende collectie boeken in een gezellige leesomgeving in de school en/of in de openbare bibliotheek.
  2. Alle leerlingen een digitale omgeving gebruiken voor het zoeken en uitlenen van boeken en voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie.
 
Hiervoor is het belangrijk dat uw kind lid is van de schoolbibliotheek en van de openbare bibliotheek. Zo hebben zij niet alleen onder schooltijd, maar ook in hun vrije tijd toegang tot het lenen van boeken en tot betrouwbare informatie en leestips.
 
Lidmaatschap schoolbibliotheek
Binnen de school wordt ieder kind automatisch lid van de Bibliotheek op school. Het is onderdeel van het lesprogramma en wordt derhalve gebruikt voor educatieve doeleinden. Zonder dit abonnement kan de leerling niet lenen op school en niet meedoen met het leesonderwijs zoals de school dit voor zich ziet.
Volgens de nieuwe privacywet[1] is de school verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van het lidmaatschap van uw kind van de schoolbibliotheek. Voor dit lidmaatschap van het schoolbibliotheeksysteem (Koha) heeft de school bij het aanmelden van uw kind/aan het begin van het schooljaar de volgende contactgegevens nodig:
 
Deze persoonsgegevens worden binnen de schoolbibliotheek gebruikt voor:
 
[1] Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018. In navolging van de Europese AVG heeft de school een verwerkersovereenkomst afgesloten met de gegevensverwerker(s). Daarmee voldoen beide partijen aan de wettelijke beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens.