Onderzoekend en ontwerpend leren op de Gerardus Majellaschool.
In het kader van Wetenschap & Techniek, maar ook in een breder kader van thematisch onderwijs, richten wij ons op het onderzoekend en ontwerpend leren bij ons op school.We hebben geconstateerd dat we te veel 'blijven hangen' in opzoekend leren.

Wij willen de kinderen uitdagen tot een hoger denkniveau, waarbij zij zichzelf de juiste leer- en onderzoeksvragen kunnen stellen.
In het jaar 2016-2017 heeft het team scholing en coaching gekregen om de kinderen in de verschillende fasen van het onderzoekend leren de juiste begeleiding en ondersteuning te geven. De juiste vragen te leren stellen, zodat de kinderen uitgedaagd worden dieper op het onderwerp in te gaan.
Bovendien was het onderzoektraject in het kader van de academische opleidingsschool gericht op het onderzoekend en ontwerpend leren.
In het jaar 2017-2018 is het onderzoekstraject gericht op de onderzoekende houdinge van de leerkrachten in de onderbouw.