Inspectie van het Onderwijs

Op 9 april 2015 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. We namen deel aan een pilot, waarin de inspectie haar nieuwe manier van toezicht houden toepaste.
Het bezoek besloeg de hele dag en werd uitgevoerd door twee inspectrices. Zij spraken met de directeur en de Intern Begeleider, het team, een afvaardiging van ouders en een afvaardiging van kinderen.
Bovendien hebben zij diverse groepen bezocht, waarbij twee teamleden meeliepen en met dezelfde kijkwijzer hun bevindingen hebben gedeeld.


Samenvatting van de belangrijkste oordelen
De Gerardus Majellaschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

- De school behaalt cognitieve eindresultaten die passen bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie.
- De kwaliteit van de instructie en de actieve betrokkenheid van de leerlingen zijn van voldoende niveau.
- De school draagt zorg voor de veiligheid van de leerlingen en het personeel. Op de school heerst een prettige en positieve sfeer.
- De schoolleider vertoont onderwijskundig leiderschap en een hoog kwaliteitsbewustzijn. Er is sprake van een op kwaliteit gerichte cultuur.


Kwaliteitsoordelen op de tien onderzochte standaarden

Legenda:
1. zeer zwak
2. zwak
3. voldoende
4. goed
5. niet te beoordelen

 
Onderwijsresultaten  
1.1 Cognitieve eindresultaten 3                                                                                      
Onderwijsproces  
2.1 Aanbod 4
2.2 Zicht op ontwikkeling 3
2.3 Didactisch handelen 3
2.4 Ondersteuning 3
Schoolklimaat en veiligheid  
3.1 Schoolklimaat 4
3.2 Veiligheid 4
Kwaliteitszorg en ambitie  
4.1 Evaluatie en verbetering 4
4.2 Kwalitieitscultuur 4
4.3 Verantwoording en dialoog 3

Bij elke standaard heeft de inspectie een zogeheten portret geschreven, als toelichting op de vastgestelde score.
Hier kunt u het volledige rapport downloaden.