Kinderraad
 

De nieuwe kinderraad voor het schooljaar 2020-2021 moet nog samengesteld worden.


Schooljaar 2018-2019

Vrijdag 15 februari 2018
De poster van Gijs komt ter sprake. Afgesproken is dat zij verschillende posters gaan maken met diverse tips.
De kinderen uit groep 4 waren en zijn nog steeds erg enthousiast over het werken in thema's. Zij zijn bezig met beroepen en zullen na de vakantie hun muurkranten presenteren aan ouders.
Alle raadsleden pleiten ervoor op tijd te beginnen met de lunch, zodat er ook echt een kwartier speeltijd over blijft. Ook vinden ze het leuk om soms iets feestelijks te eten, bijvoorbeeld een tosti of een broodje knakworst. Dit kan natuurlijk, maar moet met de eigen juf afgesproken worden.
De leerkracht(en) vergeten nog wel eens de achterdeur op tijd open te maken -> aandachtspunt!
Het wordt weer mooier weer. Alle raadsleden krijgen de opdracht om in de klas voorstellen te maken over buitenspelmaterialen. De volgende keer kan dit ingebracht worden.

Vrijdag 30 november 2018
Deze keer is de kinderraad goed voorbereid in de groepen. Er is veel besproken en een aantal punten vinden ze belangrijk genoeg om in te brengen.
Vanuit groep 4 komt de wens om in het kader van het werken met thema's, meer en vaker samen te werken met andere groepen. Dit gaan we oppakken.
Ze vinden dat er nog meer stripboeken in de bibliotheek mogen en ze zijn ook wel te porren voor een leukere rekenles.
Alle kinderen vinden het fijn, dat er zoveel met chromebooks gewerkt wordt, Je weet ook meteen hoe je het gedaan hebt. Zij vinden dat er nog wel meer chromebooks ingezet mogen worden. Onze plannen gaan ook die richting uit! Ik heb ze wel naar de prijs laten raden van zo'n kast met chromebooks. De schattingen liepen uiteen van €2000,- tot €30.000,- (Het goede antwoord: Rond €11.000,-)
Het werken met topondernemers vinden ze ook echt top! Daar moeten we vooral mee doorgaan!
Ze hebben geconstateerd dat de duikelstang op het voorplein erg wiebelt. Die moeten we nog vastzetten.
Gijs Bouwhuis heeft het idee dat er iets gedaan kan worden aan papierverspilling. Iedereen is het hierover eens. Afgesproken wordt dat Gijs met een groepje kinderen uit zijn groep aan de slag gaat met het meken van een poster, waarop tips staan om papierverspilling tegen te gaan. Deze posters gaan we bespreken in alle groepen. We hangen er ook een paar op, zodat we er steeds aan herinnerd worden.
Het is een goed overleg!

Vrijdag 19 oktober 2018
Vandaag was onze eerste bijeenkomst. Samen met meester René hebben we gesproken over het doel van de kinderraad. Dat het niet alleen gaat over het spelen op de speelplaats, maar over alles wat met de school te maken heeft. Dus ook de lessen in de klas, het gebruik van computers, uitstapjes naar ..... enz.
In de klas moeten wij nu met de andere kinderen in gesprek over vragen en/of wensen die wij in de kinderraad kunnen bespreken. Na de herfstvakantie komen we dan opnieuw bij elkaar.