Leerlingenraad schooljaar 2017-2018
 

Hier zijn we dan!
Milou Bruggeman en Sam Boksebeld uit groep 4.
Megan Reuvekamp en Joris Kok uit groep 5.
Fleur van der Kolk en Bas Booijink uit groep 6.
Yara Kloosterman en Sem Doorn uit groep 7.
Wiep de Haan en Sybe van Lohuizen uit groep 8.

09-03-2018
Allereerst de verontschuldigingen van meester René, dat het zo lang heeft geduurd voor deze leerlingenraad.
We hebben een paar onderwerpen besproken.
Douchen en omkleden
De kinderen vragen hier iets meer tijd voor. Het moet nu wel erg snel en daardoor gaan een aantal kinderen (stiekem) dan ook niet douchen. Meester René overlgt dit met de leerkrachten.
Tutor-lezen
Wiep vraagt hier aandacht voor. Hoe houd je dit leuk. Sommige kinderen kunnen al heel goed lezen en dan heb je eigenlijk niets te doen. Ook dit punt overlegt meester René met de leerkracht(en).
Spelmaterialen voor het voorplein
Het wordt weer mooier weer en meester René wil de kisten op het voorplein weer vullen met spelmateriaal. De raad krijgt de opdracht mee om hier in de klas aandacht aan te besteden en met ideeën te komen.
Er wordt nog eens nadrukkelijk over gesproken dat de materialen ook gebruikt moeten worden waarvoor ze bedoeld zijn. (voorbeeld: Geen knopen in of vastbinden met elastieken of springtouwen)


24-11-2017
Wiep en Sybe zitten voor! Zij inventariseren de vragen per groep. De inbreng was zeer verschillend. Vanuit sommige verzoeken ziet de raad ook wel de redelijkheid van een afwijzing, zoals een zandbak of pannakooi. De ruimte en het aantal kinderen speelt een grote rol. In een pannakooi spelen verhoudingsgewijs weinig kinderen.
Het verzoek om meer 'moppenboeken' wordt voorgelegd aan juf Wendy (bibliotheek op school)
Het blijkt dat de kinderen het erg leuk vinden, wanneer ouders op school komen om over hun werk te komen vertellen. Een aantal heeft dat meegemaakt en was er erg enthousiast over.
Wist u dat de leerlingenraad ook een groot voorstander is van een gezonde school? Dus geen koek of snoep in de broodtrommel! Het afpakken gaat ze iets te ver.
Het voorstel om de centrale hal om te bouwen tot kantine werd lachend ontvangen. Zij vonden dit meer passen bij het voortgezet onderwijs. Af en toe de keuken gebruiken bij het overblijven (een blk worstjes opwarmen of bijv. tosties maken) lijkt hen wel een goed idee. Dit moeten we regelen met de eigen meester of juf.
Wiep vraagt aandacht voor het tutor-lezen. Hoe houden we dit leuk voor alle kinderen. Meester René bespreekt dit met het team!
Op naar de volgende vergadering ...

03-11-2017
We zijn compleet, dus is er een foto gemaakt. Meester René heeft uitgelegd wat de bedoeling van de leerlingenraad is. We mogen over alles meepraten. Het is ook de bedoeling dat we in onze klassen vragen wat er leeft. Andere kinderen mogen ook altijd bij ons komen om punten aan te reiken. Wiep en Sybe gaan de volgende vergadering leiden. Dat wordt best spannend!

13-10-2017
De leerlingenraad is inmiddels bij elkaar geroepen. We waren niet compleet, dus er is nog geen foto gemaakt.  We werden wel meteen aan het werk gezet, want wij mochten uitzoeken welke kinderen het gouden penseel of de gouden griffel zouden winnen. Uit elke groep waren er twee tekeningen of verhalen uitgekozen en daar moesten wij weer de winnaar uit kiezen. Dit viel nog niet mee, want we moesten ook rekening houden met de verschillende leeftijden. Maar we zijn er uitgekomen en om half twaalf heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden.