Nieuwsberichten

Fijne vakantie!

Vandaag zijn we allemaal over de rode loper de zomervakantie ingestapt. Leuk dat zoveel ouders en anderen zo enthousiast klapten voor alle kinderen. Wij wensen iedereen een heel fijne zomer. Tot 29 augustus!

Sponsorloop KiKa

Tijdens onze feestweek stonden we ook stil bij kinderen die ziek zijn. De sponsorloop op maandag was een groot succes. We zijn helemaal verbaasd over het bedrag dat bijeen gelopen is. Alle kinderen hebben letterlijk en figuurlijk hun beste beentje voor gezet door veel sponsoren te zoeken en veel rondjes te lopen. We willen alle mensen in Broekland en omgeving heel hartelijk bedanken voor hun gulle gaven. Dankzij u allemaal konden we een bedrag overmaken van €7067,69.

Vanuit “mijnplein-kinderen in actie” reikt de steunstichting van mijnplein jaarlijks extra bijdrages uit aan acties die kinderen van mijnplein voor andere kinderen houden. Zij hebben ons toegezegd om aan ons verzamelde bedrag €730,- toe te voegen. Dat betekent dat we een bedrag van €7797,69 aan de sponsoractie van Henry Borkent mogen toevoegen. Hij gaat in september de marathon van Berlijn lopen. Henry, wij wensen jou heel veel succes toe. Zet ‘m op!

Via deze link kunt u de actie volgen:

https://www.runforkikamarathon.nl/henry-borkent-berlijn-2022

Nieuwsbrief 10

Onder het kopje Berichten in de ouderapp is voor alle ouders nieuwsbrief 10 te vinden. Voor andere geïnteresseerden is de nieuwsbrief op de website te vinden onder de button Ouders > Nieuwsbrief. Veel leesplezier!

100 jaar Gerardus Majella

We kijken terug op een heel geslaagde jubileumweek. Met een feestelijke opening maandagmorgen, de sponsorloop voor KiKa, workshops voor alle groepen, de opname van de lipdub met ons nieuwe schoollied, Oud Hollandse spelletjes en als afsluiting de expositie afgelopen vrijdag waar we ruim 400 mensen mochten ontvangen. Een dankjewel aan iedereen die een steentje bijgedragen heeft!

Opening feestweek

Hoera! Basisschool Gerardus Majella is 100 jaar!


Vanmorgen hebben we de jubileumweek feestelijk geopend. De vlag hangt, het nisje is onthuld, we hebben gesmuld van de krentenbollen en chocolademelk (net als 100 jaar geleden) en heel veel rondjes gelopen. We hopen daarmee een mooi bedrag voor KiKa bij elkaar gelopen te hebben!


De komende dagen staan er nog meer feestelijkheden op het programma met als afsluiting de expositie op vrijdag.

100 jaar Gerardus Majella

100 jaar … een hele eeuw Gerardus Majella in Broekland

Basisschool Gerardus Majella bereikt in 2022 deze respectabele leeftijd!

Dat wil de school natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op vrijdag 1 juli a.s. van 16.00 uur tot 19.30 uur is er een expositie waarvoor iedereen, die zich betrokken voelt bij de Gerardus Majella, uitgenodigd wordt.

EXPOSITIE Gerardus Majella 100 jaar
Nieuwsbrief 9

Onder het kopje Berichten in de ouderapp is voor alle ouders nieuwsbrief 9 te vinden. Voor andere geïnteresseerden is de nieuwsbrief op de website te vinden onder de button Ouders > Nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Koningsdag

Afgelopen vrijdag zijn we met de hele school de dag gestart met de Koningsdans. Daarna was er een gezellig Koningsontbijt in iedere groep.