Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die ondersteunt bij het organiseren van activiteiten op school. Hierbij valt o.a. te denken aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, oudergespreksavonden, schoolfeest/schoolreis, jaarvergadering, brigadieren, jaarlijkse fietscontrole, schoolfotograaf. Ook worden er zaken geregeld vanuit "ouders en kinderen als groep" richting het schoolteam in het kader van "lief en leed".

Vergaderingen

De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per schooljaar waarbij ook altijd een teamlid aanwezig is. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Wilt u iets inbrengen voor een vergadering meld het dan bij één van de leden of via or.gerardusmajella@mijnplein.nl. 

 

Ouderbijdrage

Om activiteiten te kunnen organiseren en daarvan de kosten te kunnen dekken, is een financiële bijdrage van elk kind nodig. Deze bijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage kunnen wij deze leuke activiteiten niet bekostigen. Het bedrag is door de ouders samen vastgesteld. De bijdrage is €17,50  en wordt jaarlijks geïnd via de automatische incasso (in januari of februari). 
Voor een kind dat na de kerstvakantie instroomt geldt de helft van de bijdrage. Ieder najaar wordt de ouderbijdrage vastgesteld voor het huidige schooljaar.

Financieel jaarverslag

De inkomsten en uitgaven van de OR zijn uiteraard voor iedereen inzichtelijk door middel van het financieel jaarverslag. Elk jaar worden de financiën gecontroleerd door 2 ouders welke niet in de OR deelnemen.

Leden van de ouderraad

Ouders: Fieneke Kakkenberg (voorzitter), Wendy Dijk (secretaris), Renate Kleen (penningmeester), Roniek van de Vondervoort, Linda Strijdveen, Annemarie Haarman, Wendy Schrijver en Esmee ten Have

Team: Leonie Koek

Contact

Heeft u interesse, vragen en /of suggesties, spreek één van de leden gerust aan of mail de ouderraad via or.gerardusmajella@mijnplein.nl.