Verlofaanvraag


Het is niet toegestaan buiten de reguliere vakanties en vrije dagen, nog eens extra vakantiedagen op te nemen. Wel wordt er vrijaf gegeven voor bijzondere familiegebeurtenissen.

Het is belangrijk om verlof tijdig en schriftelijk aan te vragen. U kunt daarvoor een formulier aanvragen bij de school. Deze aanvraag dient minimaal twee en bij meer dan 10 schooldagen minstens 6 weken van te voren ingeleverd te worden bij de directie.

Meer informatie over verlof vindt u in de schoolgids.