Onze school

"Vol vertrouwen samen groeien!"
Op de Gerardus Majella werken we vanuit vertrouwen en met enthousiasme aan kwalitatief goed onderwijs. We ontdekken en onderzoeken samen de wereld om ons heen.

 • Kleinschalige school met een goede sfeer
 • Aandacht voor elkaar
 • Middelpunt van het dorp met de wereld om ons heen


Basisschool Gerardus Majella is een katholieke basisschool waar alle kinderen uit Broekland en omgeving welkom zijn. De school is opgericht in 1922 en vernoemd naar Sint Gerardus Majella. Gerardus Majella is een heilige die ruim 300 jaar geleden leefde. Hij zorgde goed voor de medemens; ook voor hen waar anderen liever met een boogje omheen liepen. Hij was als een warme jas voor hen.


 

Missie

Op de Gerardus Majella werken we vanuit vertrouwen en met enthousiasme aan kwalitatief goed onderwijs. (Persoonlijke) groei staat centraal.

Visie

Op onze kleinschalige school ontdekken en onderzoeken we gezamenlijk de wereld om ons heen. We willen bereiken dat kinderen:
 

 • Met (zelf)vertrouwen de wereld instappen: vertrouwen op het eigen kunnen, denken en voelen. Je mag zijn wie je bent en trots zijn op jezelf.
 • Talenten en kwaliteiten benutten en ontwikkelen.
 • Respect hebben voor de medemens & omgeving.
 • Zelfredzaam zijn: ze weten problemen op te lossen, kunnen zichzelf redden, weten de juiste informatie te vinden en kunnen plannen.
 • Verantwoordelijkheid nemen naar zichzelf en anderen.
 • Leren samenwerken.
 • Nieuwsgierig zijn en met een open blik de wereld instappen.
 • Een stevige basis m.b.t. lezen, taal en rekenen ontwikkelen.
 • Zich de school herinneren als een plek waar ze zich veilig voelden, een warme tijd hadden en waar ze veel plezier beleefden.

Kenmerkend voor onze school

 • Welkom
 • Vooruitstrevend
 • Persoonlijke groei
 • Samenwerken
 • Kennis en kunde 

Sociaal emotionele ontwikkeling

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Wij gebruiken de methode Kanjertraining voor het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen. Het is een methodiek voor burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden.

Basisvakken

Op onze school besteden we veel aandacht aan de basisvakken rekenen, spelling, lezen en taal. We werken hierbij vanuit zowel schriftelijke als digitale methodes. 


 

Onderzoekend en ontdekkend leren

Verwondering en nieuwsgierigheid zijn natuurlijke eigenschappen van een jong kind. Het onderzoekt en ontdekt de wereld om zich heen. Deze natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang willen we vast blijven houden en door ontwikkelen. Wij vragen van de kinderen een actieve, onderzoekende leerhouding om hun talenten te ontwikkelen.

Onderzoeksschool

Wij zijn een onderzoeksschool. Dat betekent dat wij ieder schooljaar onderzoek doen naar onderwijsverbetering. Alle medewerkers participeren in één of meerdere ontwikkelgroepen waarin gewerkt wordt aan ontwikkelonderwerpen uit ons schoolplan. De WPO-leerkracht doet tevens onderzoek binnen één van deze ontwikkelonderwerpen. Hierin werken we samen met Hogeschool KPZ. Daarnaast pakt de stageleergroep een onderdeel op om ons onderwijs verder te verbeteren.

Bibliotheek op school

In één van onze lokalen is de bibliotheek gevestigd. Leesplezier staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn trots op onze grote collectie boeken voor alle kinderen in Broekland. 

Samenwerkingspartners

Als school werken we samen met verschillende partners. Zo werken wij in ons schoolgebouw samen met kinderopvangorganisatie KOOS. Zowel de peuterspeelzaal als de BSO zijn in ons gebouw gevestigd. 

Onze school is onderdeel van stichting mijnplein. Mijnplein is het bevoegd gezag van 22 scholen voor katholiek, protestants-christelijk en algemeen bijzonder primair onderwijs in Salland.

Ook is er samenwerking met de GGD, Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland, gemeente, logopedie en vele andere organisaties die bijdragen aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen op onze school.