Onze school


Basisschool Gerardus Majella is een katholieke basisschool waar alle kinderen uit Broekland en omgeving welkom zijn. De school is opgericht in 1922 en vernoemd naar Sint Gerardus Majella.

Gerardus Majella is een heilige die ruim 300 jaar geleden leefde. Hij zorgde goed voor de medemens; ook voor hen waar anderen liever met een boogje omheen liepen. Hij was als een warme jas voor hen.Missie

Met plezier en enthousiasme samen op avontuur naar inspiratie om tot bloei te komen.

Visie

Wij willen het kind op laten groeien tot een competent, gelukkig en blij mens ... klaar voor de toekomst!

De route

 Als een kind onze school verlaat, hopen we dat hij/zij:
- Sociale en culture vaardigheden bezit
- Goed kan samenwerken
- Het vermogen heeft om problemen op te lossen
- ICT-geletterd (computervaardig) is
- Creatief en kritisch denkt
- Goed communiceertKernwaarden

Binnen ons onderwijs staan de volgende kernwaarden centraal: 
- Vertrouwen

- Je mag zijn wie je bent en de ander ook
- Respect voor jezelf, de ander, de omgeving, de natuur
- Sociaal betrokken zijn
- Er voor elkaar zijn
- Het goede in de mens en de wereld zien 

De Kanjertraining ondersteunt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en daarmee ook onze kernwaarden. 

Basisvakken

Op onze school besteden we veel aandacht aan de basisvakken rekenen, spelling, lezen en taal. We werken hierbij vanuit zowel schriftelijke als digitale methodes. Onderzoekend en ontdekkend leren

Verwondering en nieuwsgierigheid zijn natuurlijke eigenschappen van een jong kind. Het onderzoekt en ontdekt de wereld om zich heen. Deze natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang willen we vast blijven houden en door ontwikkelen. Wij vragen van de kinderen een actieve, onderzoekende leerhouding om hun talenten te ontwikkelen.Bibliotheek op school

In één van onze lokalen is de bibliotheek gevestigd. Leesplezier staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn trots op onze grote collectie boeken voor alle kinderen in Broekland. 

Academische opleidingsschool

Wij zijn een academische opleidingsschool. Dat betekent dat wij ieder schooljaar onderzoek naar onderwijsverbetering doen. Het academische traject is een samenwerking van onze school met Hogeschool KPZ. De WPO-leerkracht gaat samen met de onderzoeksgroep aan de slag met een ontwikkelonderwerp uit ons schoolplan. 

Samenwerkingspartners

Als school werken we samen met verschillende partners. Zo werken wij in ons schoolgebouw samen met kinderopvangorganisatie KOOS. Zowel de peuterspeelzaal als de BSO zijn in ons gebouw gevestigd. 

Onze school is onderdeel van stichting mijnplein. Mijnplein is het bevoegd gezag van 22 scholen voor katholiek, protestants-christelijk en algemeen bijzonder primair onderwijs in Salland.

Ook is er samenwerking met de GGD, Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland, gemeente, logopedie en vele andere organisaties die bijdragen aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen op onze school.