Vertrouwenspersoon


De school beschikt over twee vertrouwenspersonen die u kunt benaderen als u een probleem met de school ervaart. Zij zorgen dat de klachten goed worden behandeld en bemiddelen in een goede oplossing.

Is de klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van mijnplein, de vertrouwenspersoon van het bestuur of zo nodig ook bij de landelijke klachtencommissie. Contactgegevens kunt u in de schoolgids vinden.

Vertrouwenspersonen

Leonie Koek (teamlid) 
Lotte Bakker (ouder)