Leren anders organiseren

08 oktober 2017
Peuters en kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij zorgen er dus voor, dat er veel uitdagend materiaal aanwezig is, waarvan zij kunnen leren.
In de onderbouw komen de verschillende ontwikkelingsgebieden in projecten aan bod. Vanuit het principe van basisontwikkeling ontstaan deze thema’s vanuit de groep. Er is veel aandacht voor kringactiviteiten, zelfstandig werk en spelend leren. Door middel van observaties worden deze kinderen nauwgezet gevolgd en krijgen zij de opdrachten die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau (beredeneerd aanbod). De doelen worden gekoppeld aan de ontwikkelingsleerlijnen van de onderbouw. Het digitale keuzebord ondersteunt deze werkwijze.
Vanaf groep 3 wordt er meer met behulp van methodes gewerkt. (taal, lezen, schrijven en rekenen)
Hierbij zijn we ons aan het ontwikkelen om meer op leerlijnen les te geven en samen met de kinderen de leer- en lesdoelen vast te leggen en zichtbaar te maken. Dit betekent dat we steeds meer groeps-doorbrekend zullen werken, en meer uitgaan van basisgroepen per bouw. Voor deze ontwikkeling verwijzen we graag naar het schoolplan en het jaarplan.
In de onder- en middenbouw wordt de basis gelegd voor het taal-, lees-, schrijf- en rekenonderwijs.
In de bovenbouw wordt deze basis verder uitgebreid.
Digitale ondersteuning vormt een belangrijk hulpmiddel bij deze ontwikkeling.