Voor het eerst naar school

10 oktober 2017

Aangemeld en dan ...

Allereerst willen wij u graag danken voor het aanmelden van uw zoon/dochter op onze school en het vertrouwen dat u daarmee naar ons toe uitspreekt.
Daarnaast willen wij u hierbij graag informeren over een aantal afspraken die wij als school gemaakt hebben over het toelaten van uw zoon/dochter bij ons op school.

Als uitgangspunt plaatsen wij uw kind op de eerste schooldag nadat hij/zij 4 jaar is geworden.
Een uitzondering hierop zijn de kinderen die in de laatste 4 weken voor of in de zomervakantie 4 jaar worden. Zij stromen allemaal na de zomervakantie in. We hebben hiervoor gekozen omdat we uit ervaring hebben gemerkt dat het in korte tijd aanbrengen van wisselingen in groepssamenstelling en leerkrachten voor deze kinderen het gevoel van veiligheid en vertrouwen niet ten goede komt. Wanneer zij instromen na de zomervakantie komen zij in hun vaste groep met vaste leerkracht(en).

Ongeveer 6 weken voor uw zoon/dochter 4 jaar wordt zal de leerkracht van uw kind telefonisch contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Wanneer uw kind in of net na de zomervakantie 4 jaar wordt, zal met u worden overlegd op welk moment het huisbezoek het best kan plaatsvinden.

Tijdens het huisbezoek zullen ook afspraken gemaakt worden over de kijkmomenten. Dit zullen er maximaal 4 zijn waarop uw kind de school kan bezoeken en mee kan draaien in de groep.
Mocht uw kind binnen 4 weken voor, in of binnen 4 weken na de zomervakantie 4 jaar worden dan kan hij/zij kennis komen maken met de school op een moment dat afgesproken wordt tussen u en de betreffende leerkracht. Dit zal dan maar 1 keer zijn. Dit geldt ook voor kinderen van een andere basisschool die na de zomervakantie op onze school zullen instromen.

Kinderen die instromen door het jaar heen vanaf een andere basisschool, bijvoorbeeld door verhuizing, kunnen voor zij bij ons op school komen gebruik maken van een kijkmoment. Dit zal in overleg met de leerkracht van de desbetreffende groep worden bepaald.

Bij kinderen die kort voor de zomervakantie de overstap naar onze school willen maken vanaf een andere basisschool, heeft het onze voorkeur om deze kinderen het schooljaar op de bestaande basisschool af te laten maken en na de zomervakantie over te stappen naar onze school. Zij kunnen wel voor de zomervakantie nog een keer gebruik maken van een kijkmoment. Mocht dit om goede redenen niet haalbaar zijn dan zoeken we naar een passende oplossing.

Over de definitieve groepsindeling en teambezetting proberen we u uiterlijk 4 weken voor het eind van het schooljaar te informeren.