Team

10 oktober 2017
Onder de button "Team" op de website vindt u meer informatie over de samenstelling van het team en de verdeling over de groepen.

Naast de lesgevende taken in de groepen hebben alle teamleden diverse andere taken in de school. Deze zijn opgenomen in het werkverdelingsplan.