Communicatie

11 oktober 2017

Het eerste contact vindt plaats tijdens een bezoek aan onze school en/of de aanmelding van uw kind.
Vaak kennen we uw kind al, omdat hij/zij bij ons op de peuterspeelzaal zit.
Het tweede contact is het huisbezoek van de kleuterjuf met een intakegesprek. Vervolgens zijn er jaarlijks structureel de volgende gesprekken.

Kennismakingsgesprek
Aan het begin van ieder schooljaar bieden wij alle ouders de mogelijkheid voor een gesprek met de nieuwe leerkracht(en). Dit is vrijblijvend, maar wij stellen het zeer op prijs. Via intekenlijsten op de deur kunt u zich aanmelden. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven wat uw kind denkt nodig te hebben om er een goed schooljaar van te maken. U kent uw kind tenslotte het beste.  Er kunnen wederzijds verwachtingen uitgesproken worden. In de groepen 5 en 6 vinden deze gesprekken samen met de kinderen plaats. In de andere groepen vinden de kind-gesprekken overdag plaats.

Informatie-avond
Aan het begin van het schooljaar organiseren de groepen 1, 2, 3 en 8 een informatie-avond. Groep 1 en 2, omdat voor veel ouders alles nieuw is; groep 3 in verband met de specifieke uitleg van het aanvankelijk leesproces en groep 8, omdat hier de verwijzing gaat plaatvinden naar het voortgezet onderwijs. 
Bij deze informatieavonden gaat het niet over uw kind, maar over de inhoud en organisatie van het onderwijs voor het komend schooljaar. Wat staat er op het programma? Wat is specifiek voor deze groep? enz. 
De groepen 4 t/m 7 zetten deze informatie in een informatiebulletin, die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Uiteraard kunt u te allen tijde met vragen bij de leerkracht terecht.

Ouderavonden
In november en maart/april vinden de 15-minuten-gesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt u geïnformeerd over de vorderingen en ontwikkelingen van uw kind. Het gaat hier duidelijk niet alleen over het leren, maar ook over het sociale welbevinden. Inbreng van uw kant wordt hierbij zeer op prijs gesteld.

Groep 8
In groep 8 staan de ouderavonden in het teken van de overgang naar het voortgezet onderwijs. (zie 'naar het voortgezet onderwijs')

Zorggesprekken
Wanneer uw kind extra zorg behoeft, zult u als ouder altijd in dit traject betrokken worden. Dit betekent dus dat er regelmatig gesprekken zullen plaatsvinden met alle betrokkenen in zo'n traject.

Schriftelijke communicatie
De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen een map mee naar huis waarin werkjes zitten, die ze zelf gemaakt hebben. Deze map wordt aangevuld met liedjes en versjes, zodat u op de hoogte blijft van de projecten waaraan gewerkt wordt.

Rapportfolio
Twee keer per jaar ontvangt uw kind een rapportfolio. Dit is een combinatie van een rapport (met cijfers en termen) en een portfolio (een verzameling van allerlei tastbare uitingen van het werk van uw kind). Op deze manier laat hij/zij zien hoe het er voor staat en wat hij/zij de afgelopen periode geleerd heeft.

Schoolnieuws
Naast deze digitale schoolgids, maken we gebruik van een maandelijkse nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt aan het eind van elke maand.

Op de website vindt u actuele informatie over onze school. Activiteiten worden ook vermeld in de schoolagenda op de website.

Daarnaast maken leerkrachten gebruik van de schoolapp. voor het nieuws van en uit de groep. Ze kunnen hiermee korte berichten en/of foto's versturen. U kunt deze app downloaden om zo op de hoogte te blijven van de activiteiten van uw kind(eren)

Voor korte zakelijke mededelingen en vragen of oproepen maken we ook gebruik van de mail.

Ouderportaal
Via de website (onder de knop 'ouders') vindt u het ouderportaal. Na aanmelding kunt uw gegevens invoeren en later bijhouden. (bijv. bij een nieuw mail-adres)
Ook kunt u hier aanvinken dat u de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen.
Het is noodzakelijk dat elke oudere zich aanmeldt, omdat wij hier gebruik van maken bij het inschrijven op de 15-minuten-gesprekken.
Elke nieuwe ouder ontvangt een handleiding van het ouderportaal. Niet gekregen? -> meld dit op school!